in Piera

El govern municipal continua treballant per a Piera des de la lògica que imposa la necessitat de fer als pierencs copartícips, i no només receptors, dels serveis que reben. Fer de la nostra vila un motor ben engranat perquè compleixi amb les expectatives i necessitats dels nostres conciutadans és una obligació de tots, i en especial del govern municipal.

En aquesta línia hem presentat el pressupost d’enguany que, una vegada més, congela taxes i serà una eina indipensable per a la reactivació econòmica i la cohesió social. La millora del servei de neteja i brigada municipal, les inversions en les vies públiques, noves vies verdes, el sanejament als barris, els accessos i serveis del CAP, els equipament esportius, i les ajudes a l’educació del joves i als emprenedors, són només alguns exemples dels projectes que les diferents regidories han treballat en aquest pressupost i que permetran assolir els objectius marcats.

I en aquest camí estem segurs que tindrem al costat el nou govern de la Generalitat. La responsabilitat i generositat de molts, i en especial d’Artur Mas, han permés conformar un nou govern completament alineat amb els objectius del nostre municipi. No renunciar a res i fer les coses el màxim de bé, el màxim d’explicades i el màxim d’implicades possible.

Així podrem desencatllar projectes importants per a Piera i la comarca, i tenir un impuls important en les polítiques socials que tant necessitem. Piera tirarà endavant aquest 2016, el país també, i ho farà al costat de la seva gent, per tots i per a tots.

El pressupost en cinc dades

El pressupost ascendeix a 13.078.179,84€
Les partides destinades a beques i ajuts incrementen en un 22,73%
Les inversions creixen fins a 2,7 milions d’euros
La neteja viària comptarà amb 95.000€
Nova partida per ajuts a emprenedors de 40.000€

Escriu un comentari!

Comment